Sovellusarkkitehtuurin roadmap

siltapieni

Energiayhtiöllä oli tarve selvittää lähivuosina tarvittavat laajenevan liiketoiminnan edellyttämät tietojärjestelmäpanostukset. Projektissa selvitettiin liiketoimintojen ja prosessien tulevien tarpeiden pohjalta tavoitetilan ICT-arkkitehtuuri ja keskeiset muutokset sekä suunniteltiin muutosten realistinen aikataulutus resursoinnin ja investointien jaksotuksen kannalta.

Palaa projektiportfolioon tästä.