Liikelaitoksen järjestelmäesiselvitys


Kahden palveluliikelaitoksen fuusion yhteydessä tehtiin toiminnanohjausjärjestelmään liittyvä esiselvitys. Läpi käytiin uuden liikelaitoksen tavoitteet ja mahdollisuudet maakuntauudistuksen tuomien muutoksen keskellä, keskeiset kehityskohteet sekä niiden pohjalta järjestelmältä edellytettävät toiminnalliset ja tekniset tarpeet. Markkinaselvityksen tulosten pohjalta laadittiin myös hankinnan kustannusarvio ja etenemissuunnitelma.

Palaa projektiportfolioon tästä.