Palvelukokonaisuuden toimitusprojektimalli

projekti

Toimeksiannon tavoitteena oli luoda globaalisti toimivan yrityksen yhteinen projektimalli laitoksille toimitettavien ulkoistettujen ylläpitopalveluiden ja niihin liittyvien järjestelmien toimitusprojektien hallintaan (green/brown field sites), erityisesti laadun ja sopimuksenmukaisuuden varmistamiseksi sekä asiakaslupausten ja kustannusarvioiden pitämiseksi. Ohjeistukset ja työkalut laadittiin yksittäisen projektin ja projektisalkun hallinnan näkökulmien sekä projektihenkilöstön, projektijohdon, asiakkaiden, kumppaneiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden pohjalta.

Palaa projektiportfolioon tästä.