Johdon vastuut ja velvollisuudet

miesjakahviNetti

Toteutimme kansainvälisesti toimivalle teollisuusyritykselle maakohtaiset selvitykset eurooppalaisen yhtiöoikeuden vaatimusten näkökulmasta. Tavoitteena oli laatia käytännönläheiset ohjeet lakisääteisistä rooleista, vastuista ja velvollisuuksista tytäryhtiöiden toimitusjohtajien käyttöön.

Palaa projektiportfolioon tästä.