Kuntatekniikan asiakkuuden hallinta

siltapieni

Kaupungin asiakkuudenhallinnan kehityshankkeessa oli tavoitteena uudistaa kaupungin asiakaspalveluprosessi sekä käyttöönottaa sen tueksi CRM-työkalu. Tuimme projektin etenemistavan ja laajuuden suunnittelussa sekä resursoinnin ja aikataulutuksen suunnittelussa ja hallinnassa. Kuntatekniikan toimialueella kuvattiin palvelurakenteet, palveluprosessit, suunniteltiin työjonojen hallinta ja tietämyskannan kokoaminen sekä seurantamenettelyt. Uusien toimintatapojen jalkauttamiseksi asiakkaille, henkilöstölle ja muille sidosryhmille valmistauduttiin muutosjohtamisen toimenpidesuunnitelman avulla.

Palaa projektiportfolioon tästä.