Liikelaitosten yhdistyminen


Kahden ruokapalveluliikelaitoksen fuusion yhteydessä tehtiin uuden liikelaitoksen prosesseihin ja tietojärjestelmiin liittyvä esiselvitys, jossa arvioitiin myös maakuntauudistuksesta odotettavissa olevia muutoksia, haasteita ja mahdollisuuksia. Uuden liikelaitoksen tavoitteet käytiin läpi prosesseittain, tunnistettiin keskeiset kehityskohteet ja prosessien tueksi edellytettävät järjestelmätukitarpeet sekä laadittiin kehityshankkeen kustannusarvio ja etenemissuunnitelma.

Palaa projektiportfolioon tästä.