Sote-selvitys ja viestintä

soteselvitys

Projektissa oli tavoitteena selvittää maakunnalliset sote-palveluiden järjestämisvaihtoehdot n. 20 kuntaa ja kaupunkia koskevassa maakunnassa. Selvityksessä laadittiin ehdotukset sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman peruslinjauksiksi, erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraatiosta ja sosiaalipalveluiden vaiheittaisesta liittämisestä tähän kokonaisuuteen, sekä sote–järjestämismallin rahoituksesta ja kytkennästä sairaalainves
toinnin toteutukseen. Selvityksen viestintäaineisto esiteltiin maakunnan kuntapäättäjille.

Palaa projektiportfolioon tästä.