Mahdollisuuksien viestintää vaikuttajille

stetoskooppi

Projektin tavoitteena oli auttaa valtakunnallisia sote-alan yrityksiä ja alan etujärjestöjä lisäämään kuntapäättäjien ja eduskunnan tietoutta markkinoiden hyödyntämisen tarjoamista mahdollisuuksista kuntalaisille järjestettävien palveluiden tuottamisessa, palveluiden laadun ja saatavuuden parantamisessa sekä kustannusten kasvun hillitsemisessä.

Palaa projektiportfolioon tästä.