Palvelut, prosessit ja ICT fuusiossa

koskiproj

Projektissa oli tavoite luoda suuntaviivat miten yhdistyvien graafisen alan yritysten palvelut, prosessit ja ICT-infrastruktuuri saadaan uudistettua, digitalisoitua ja toimimaan yhteen yrityskaupan myötä syntyneen uuden yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Selvitettiin kuilu strategisten tavoitteiden ja nykytilan välillä sekä laadittiin konkreettinen muutossuunnitelma toimenpidesuosituksineen ja aikatauluineen.

Palaa projektiportfolioon tästä.